Adam Siłkowski Oczami Autysty

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI oraz COOKIES
SERWIS www.oczamiautysty.pl
Obowiązuje od dnia 17.03.2022

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu www.oczamiautysty.pl, w szczególności w celu realizacji umowy sprzedaży lub podjęcia działań przed jej zawarciem.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma prowadząca serwis www.oczamiautysty.pl Magiczne Drzewo Leszek Siłkowski. Ul. Królów Polskich 5a/3, 02-496 Warszawa, NIP 5811624814

 

Postanowienia ogólne dotyczące danych osobowych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych Administrator stosuje adekwatne środki organizacyjne i techniczne, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym, przetwarzaniu z naruszeniem ustawy oraz zmianie, utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu danych.

Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.

Kontrolujemy wykonywanie i stale sprawdzamy zgodność stosowanych środków i procedur z odpowiednimi aktami prawnymi – dane osobowe zbierane w serwisie są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem PE i Rady UE z 27 kwietnia 2016 r., ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych, a także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających z serwisu www.oczamiautysty.pl, w szczególności:

 1. osób dokonujących zamówienia produktów poprzez formularz zakupu
 2. osób przeglądających zawartość serwisu
 3. osób zgłaszających chęć zakupu książki „Oczami Autysty” poprzez kontakt pocztą elektroniczną
 4. osób kontaktujących się z serwisem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pocztą elektroniczną, w sprawie niezwiązanej z zakupem książki „Oczami Autysty”

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. poprzez dane zebrane do realizacji zamówienia produktu
 2. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzu kontaktowym
 3. poprzez podanie danych w wysłanej wiadomości email – w celu zgłoszenia chęci zakupu książki „Oczami Autysty” lub przesłania zapytania związanego z serwisem
 4. poprzez gromadzenie ciasteczek czyli tzw. plików “cookies” (szczegóły w dalszej części dokumentu)

Administrator przetwarza dane w następujących celach:

 1. realizacja zamówienia książki „Oczami Autysty” poprzez formularz zakupu lub korespondencję na adres email oczamiautysty@oczamiautysty.pl
 2. udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie serwisu lub korespondencję na adres email oczamiautysty@oczamiautysty.pl. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. B) RODO.

Zakres przetwarzania danych został ograniczony do minimum niezbędnego do udzielania odpowiedzi na zadawane pytania lub do realizacji zamówienia książki „Oczami Autysty”:

 1. w przypadku realizacji zamówienia książki „Oczami Autysty” – imię i nazwisko, dane teleadresowe: adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres dostawy 
 2. w przypadku złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy – adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko
 3. w przypadku złożenia zapytania poprzez korespondencję na adres poczty elektronicznej – adres poczty elektronicznej

Podanie danych jest niezbędne do udzielania odpowiedzi na zadawane pytania oraz do realizacji zamówienia książki „Oczami Autysty”. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację zamówienia i kontaktu.

 

Okres przetwarzania danych oraz odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie (poprzez formularz kontaktowy lub korespondencję na adres email), lub przez okres niezbędny do realizacji zamówienia książki „Oczami Autysty”.

Dane osobowe są przetwarzane do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Dane mogą zostać powierzone podmiotom realizującym w jego imieniu usługi hostingu strony www, serwisu, kopii zapasowych oraz utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika.

Dane pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych przetwarzanych przez serwis przysługuje wgląd osobie, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych poprzez formularz kontaktowy na stronach serwisu.

 

Pliki cookies czyli ciasteczka

Serwis używa plików cookies i zbiera informacje w nich zawarte. Klikając „Zamknij” w okienku z informacją o cookies użytkownik zgadza się na użycie cookies w niżej wymienionych celach.

Brak zmian w ustawieniach przeglądarki po stronie użytkownika jest również równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Serwis używa plików cookies, aby dostarczać:

 1. dopasowaną zawartość serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim cookies rozpoznają urządzenie użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
 2. statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników – analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony

Serwis stosuje dwa rodzaje plików cookies – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Google Analytics – w celu analizy ruchu na serwisie, źródeł ruchu oraz optymalizacji wyglądu jaki i struktury serwisu używamy Google Analytics.

Facebook – korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili do zmiany ustawień przeglądarki tak aby zablokować obsługę plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zmiany ustawień przeglądarki w zakresie niektórych cookies mogą wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie serwisu lub ograniczyć dostęp do niektórych funkcji serwisu.

 

Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności oraz cookies serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – dane kontaktowe znaleźć można w zakładce KONTAKT.