Adam Siłkowski Oczami Autysty

Regulamin sklepu

REGULAMIN
sklepu internetowego Oczami Autysty

WARUNKI OGÓLNE
1. Sklep internetowy Oczami Autysty (zwany dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną książki autorstwa Adama Siłkowskiego, za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.oczamiautysty.pl.

2.Właścicielem sklepu jest MAGICZNE DRZEWO Leszek Siłkowski, ul. Królów Polskich 5a/3, 02-496 Warszawa, adres email: oczamiautysty@oczamiautysty.pl, NIP: 5811624814, tel. 602203083. 

3. Poniższy Regulamin dotyczy realizacji zamówień, których złożenie nastąpiło na stronie internetowej Sklepu poprzez formularz zakupu lub korespondencję na adres e-mail oczamiautysty@oczamiautysty.pl.

4. Korzystając ze strony www.oczamiautysty.pl i składając zamówienie w Sklepie, akceptujesz niniejszy Regulamin („Regulamin”). Przed złożeniem zamówienia na stronie Sklepu, zapoznaj się z treścią niniejszego Regulaminu.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania zamówienia na stronie Sklepu. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży.

6. Złożenie zamówienia może być dokonane przez osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i nie są pod opieką prawną opiekuna i podają adres dostawy na terenie Polski oraz przez podmioty gospodarcze, które podają adres dostawy na terenie Polski

7. Dostępność produktów na stronie Sklepu w danym momencie nie wskazuje ani nie jest gwarancją, że te produkty będą dostępne zawsze. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu w każdym momencie. Wszystkie specyfikacje, produkty, opisy i ceny produktów na stronie Sklepu mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

8. Klienta obowiązuje wersja Regulaminu dostępna na stronie Sklepu w momencie składania zamówienia.

9. Konsument – ilekroć w regulaminie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

10. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. 

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Złożenie zamówienia produktu można dokonać poprzez:

    a) formularz zakupu dostępny na stronie Sklepu (zalecane)

    b) kontakt mailowy na adres: oczamiautysty@oczamiautysty.pl

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia Zamówienia do realizacji. Warunkiem wysyłki towaru jest dokonanie płatności za towar oraz przesyłkę.

 

CENY I KOSZTY DOSTAWY
1. Ceny produktów w Sklepie są cenami brutto (włącznie z VAT), ale nie zawierają kosztów dostawy.

2. Dostawa realizowana jest w dwóch formach:

    a) przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej (priorytet polecony) – koszt dostawy wynosi 9 PLN

    b) przesyłka za pośrednictwem paczkomatu Inpost – koszt dostawy wynosi 14,69 PLN. Na Twój adres email otrzymasz link do strony, na której na bieżąco 

         będziesz mógł sprawdzać, gdzie znajduje się Twoja przesyłka

    c) przy zakupie 3 lub więcej sztuk książki dostawa jest darmowa za pośrednictwem paczkomatu Inpost

 

FORMY PŁATNOŚCI

1. Za produkty w Sklepie można zapłacić poprzez:

    a) przelew bankowy na wskazane w potwierdzeniu zamówienia konto. Szczegóły przelewu będą przesłane w potwierdzeniu zamówienia – w tytule

        przelewu należy wpisać numer zamówienia

    b) płatność elektroniczną. W naszym Sklepie używamy system płatności Przelewy24. Proces płatności jest bezpieczny i szybki – wybierasz płatność

        poprzez logowanie do swojego banku i szybki przelew online lub płatność BLIK

 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Natychmiast po złożeniu zamówienia otrzymasz e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia

2. Sklep przyjmuje i przetwarza zamówienia z najwyższą starannością. Zamówione produkty dostarczymy na Twój adres zamieszkania, adres paczkomatu Inpost lub inny wybrany adres w Polsce za pomocą wybranej metody dostawy.

3. Całkowity czas dostarczenia przesyłki to łączny czas wysyłki oraz czas dostawy. Sklep dokłada starań, aby zamówienia były wysyłane najszybciej jak to możliwe i w kolejności, w jakiej zostały złożone. Staramy się wysyłać zamówienia do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności. W przypadku płatności elektronicznej środki są przelane zazwyczaj natychmiastowo , a w przypadku przelewu bankowego trwa do do 2 dni roboczych. Czas dostawy to zazwyczaj 1-2 dni robocze w przypadku paczkomatów Inpost oraz 2-3 dni robocze w przypadku Poczty Polskiej.  

 

 

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA – ZWROTY
1. Klient będący Konsumentem może anulować zamówienie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od momentu odbioru przesyłki. Otrzymasz wtedy zwrot kosztu zamówienia oraz kosztu dostawy, którą wybrałeś. Sklep nie ponosi natomiast kosztu przesyłki zwrotnej.

2. Jeśli chcesz zwrócić swoje zamówienie złóż stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki. Wyślij oświadczenie na adres oczamiautysty@oczamiautysty.pl lub listem poleconym na adres podany w Warunki Ogólne pkt 2. Wzór oświadczenia możesz pobrać z tej strony

3. Podejmiemy próbę zwrócenia pieniędzy w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności najszybciej, jak to możliwe – w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o zwrocie produktów, pod warunkiem otrzymania produktów w stanie nienaruszonym. W żadnym wypadku nie będzie się to wiązać z dodatkowymi kosztami dla Klienta.

4. Jeśli otrzymany produkt jest wadliwy, jak najszybciej poinformuj nas o tym i zwróć go zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punktach powyżej. Sklep zwraca pełen koszt wadliwych produktów. Niniejsze zapisy nie ograniczają żadnych praw, które ustawowo przysługują Klientowi.

5. Sklep gwarantuje pełen zwrot kosztów pod warunkiem, że wszystkie elementy zamówienia zostaną zwrócone w niezmienionym stanie. Oznacza to, że produkt nie może być używany, uszkodzony, zabrudzony, zmodyfikowany.

6. Powyższe zapisy dotyczące zwrotów odnoszą się wyłącznie do sprzedaży konsumenckiej, co oznacza że stosują się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

 

REKLAMACJE
1. Przed odebraniem przesyłki sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, rekomendujemy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami.

2. Sklep jest zobowiązany do dostarczania produktów bez wad.

3. Jeżeli wada produktu zostanie wykryta natychmiast po jego otrzymaniu, Klient może żądać:

  1. zwrotu pieniędzy za zakup produktu (odstąpienia od umowy)
  2. wymiany produktu na wolny od wad

4. W celu złożenia reklamacji Klient powinien wysłać wiadomość na adres oczamiautysty@oczamiautysty.pl. Prześlij do nas towar oraz dołącz pisemne oświadczenie, w którym zawarte będą powody reklamacji oraz proponowana forma rekompensaty. Szczegóły i forma rozpatrzenia reklamacji będą ustalone w dalszym kontakcie mejlowym ze zgłaszającym reklamację.

5. Gdy produkt reklamowany jest po raz kolejny lub gdy wymiana produktu na wolny od wad wymagałoby nadmiernych kosztów, wówczas Sklep może zaproponować Klientowi obniżenie ceny produktu albo zwrot pieniędzy za zakup produktu (odstąpienie od umowy).

6. Sklep udzieli odpowiedzi na reklamację Klienta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania. Brak udzielenia odpowiedzi w powyższym terminie oznacza, że zostaje ona uznana.

 

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.oczamiautysty.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Adama Siłkowskiego. Użytkownik odwiedzający stronę internetową www.oczamiautysty.pl ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.oczamiautysty.pl bez zgody właściciela strony.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.oczamiautysty.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Adamowi Siłkowskiemu i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.