Adam Siłkowski Oczami Autysty

Reklamacje i zwroty

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA – ZWROTY
1. Klient będący Konsumentem może anulować zamówienie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od momentu odbioru przesyłki. Otrzymasz wtedy zwrot kosztu zamówienia oraz kosztu dostawy, którą wybrałeś. Sklep nie ponosi natomiast kosztu przesyłki zwrotnej.

2. Jeśli chcesz zwrócić swoje zamówienie złóż stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki. Wyślij oświadczenie na adres oczamiautysty@oczamiautysty.pl lub listem poleconym na adres podany w Warunki Ogólne pkt 2. Wzór oświadczenia możesz pobrać z tej strony

3. Podejmiemy próbę zwrócenia pieniędzy w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności najszybciej, jak to możliwe – w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o zwrocie produktów, pod warunkiem otrzymania produktów w stanie nienaruszonym. W żadnym wypadku nie będzie się to wiązać z dodatkowymi kosztami dla Klienta.

4. Jeśli otrzymany produkt jest wadliwy, jak najszybciej poinformuj nas o tym i zwróć go zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punktach powyżej. Sklep zwraca pełen koszt wadliwych produktów. Niniejsze zapisy nie ograniczają żadnych praw, które ustawowo przysługują Klientowi.

5. Sklep gwarantuje pełen zwrot kosztów pod warunkiem, że wszystkie elementy zamówienia zostaną zwrócone w niezmienionym stanie. Oznacza to, że produkt nie może być używany, uszkodzony, zabrudzony, zmodyfikowany.

6. Powyższe zapisy dotyczące zwrotów odnoszą się wyłącznie do sprzedaży konsumenckiej, co oznacza że stosują się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

 

REKLAMACJE
1. Przed odebraniem przesyłki sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, rekomendujemy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami.

2. Sklep jest zobowiązany do dostarczania produktów bez wad.

3. Jeżeli wada produktu zostanie wykryta natychmiast po jego otrzymaniu, Klient może żądać:

  1. zwrotu pieniędzy za zakup produktu (odstąpienia od umowy)
  2. wymiany produktu na wolny od wad

4. W celu złożenia reklamacji Klient powinien wysłać wiadomość na adres oczamiautysty@oczamiautysty.pl. Prześlij do nas towar oraz dołącz pisemne oświadczenie, w którym zawarte będą powody reklamacji oraz proponowana forma rekompensaty. Szczegóły i forma rozpatrzenia reklamacji będą ustalone w dalszym kontakcie mejlowym ze zgłaszającym reklamację.

5. Gdy produkt reklamowany jest po raz kolejny lub gdy wymiana produktu na wolny od wad wymagałoby nadmiernych kosztów, wówczas Sklep może zaproponować Klientowi obniżenie ceny produktu albo zwrot pieniędzy za zakup produktu (odstąpienie od umowy).

6. Sklep udzieli odpowiedzi na reklamację Klienta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania. Brak udzielenia odpowiedzi w powyższym terminie oznacza, że zostaje ona uznana.